Raadsfracties vrezen ‘waterbedeffect’ door cameratoezicht op Gele Loper

nieuws
Foto: Chris Castillo from FreeImages

De raadsfracties van GroenLinks, D66, SP en de Partij voor de Dieren willen dat het gemeentebestuur onderzoek gaat doen naar een mogelijk ‘waterbedeffect’ van het cameratoezicht op de ‘Gele Loper’. De fracties vrezen dat het toezicht leidt tot meer overlast in de omliggende buurten.

Camera’s in Folkingestraat

Burgemeester Koen Schuiling wil dat het cameratoezicht in de Folkingestraat met een jaar wordt verlengd. In de straat hangen sinds het begin van vorig jaar camera’s, omdat er veel drugsgerelateerde overlast was in en rond de straat.

De vier fracties stelden aan het begin van het jaar al kanttekeningen bij de invoering van het cameratoezicht in de straat en eisten een onderzoek naar drugsoverlast op de Gele Loper (de route vanaf het Groninger Museum naar de Vismarkt).

Waterbedeffect

Volgens de fracties blijkt uit meerdere onderzoeken dat cameratoezicht alleen effectief is als het tijdelijk wordt gebruikt en wordt aangevuld met andere, preventieve maatregelen tegen overlast. Volgens de indienende partijen mag het toezicht alleen worden ingezet als “technofix” of “noodrem” om de overlast terug te dringen tot een beheersbaar niveau.

De fracties vrezen daarnaast voor een ‘waterbedeffect’ qua overlast in de omliggende straten en buurten. In het onderzoek wat reeds is gedaan naar het effect van camera’s in andere gemeentes, wordt niet duidelijk welk effect het cameratoezicht heeft op de ruimere buurt. De gemeente moeten daarom, bij de evaluatie van overlast en cameratoezicht, niet alleen de  bewoners en ondernemers uit de Gele Loper betrekken, maar ook bewoners van een groter gebied. Daarnaast vragen de fracties om input van zorgverleners en informatie van en over overlastgevers zelf.

Motie

De vier raadsfracties willen daarom dat de gemeenteraad volgend voorjaar een actueel en verbeterd plan van aanpak presenteert om de overlast tegen te gaan, waarbij de nadruk ligt op preventie en zorg. Woensdag wordt er gestemd over een motie, die dit mogelijk moet maken.