Nederland kampt nu met officieel watertekort: geen problemen in Groningen

nieuws
Foto: congerdesign via Pixabay

In Nederland is vanaf nu sprake van een officieel watertekort. Dat betekent dat het landelijk crisisteam MTW het schaarse water verdeelt. Inwoners van Groningen hoeven zich echter geen zorgen te maken.

Door de aanhoudende droogte en de lage aanvoer van water uit het buitenland, via de rivieren, is er volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat sprake van een feitelijk watertekort. Voorlopig zijn er nog geen extra maatregelen nodig om problemen te voorkomen, maar als de droogte aanhoudt wordt dat anders. Het is de taak van het MTW om die maatregelen te coördineren. In het team zijn Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries vertegenwoordigd.

Het schaarse water wordt vanaf nu verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. Zodra dat nodig mocht zijn, volgen meer maatregelen. Te denken valt aan de inzet van zoetwater, om de drinkwater- en energievoorziening op peil te houden.

Waterschap Noorderzijlvest verwacht voor de provincie Groningen nog geen problemen. Groningen betrekt het water voornamelijk uit het IJsselmeer, en daar is voorlopig meer dan voldoende van.