Kabinet wil huurtoeslagensysteem veranderen: “Huurders helpen is goed, dit voorstel is dat niet”

nieuws
Foto: Larisa Koshkina via Pixabay

“Huurders willen helpen is goed, dit voorstel is dat niet. Dat is de reactie van de fractie van de PvdA in de Groningse gemeenteraad op het voorstel van het kabinet om een grote verandering in het huurtoeslagensysteem door te voeren.

Als het aan het kabinet ligt wordt de toeslag in de toekomst niet meer afhankelijk van de hoogte van de huur, maar alleen van het inkomen. Door dit voorstel wordt het mogelijk dat mensen met een laag inkomen en een hoge huur in de vrije sector ook een huurtoeslag kunnen krijgen. Verder gaan in de plannen zo’n miljoen huishoudens, die nu huurtoeslag ontvangen, erop vooruit. Tegelijkertijd gaat er ook een groep van ongeveer 300.000 huishoudens in de sociale sector in het land er op achteruit.

Maximumhuurprijs verdwijnt
Mensen die nu huurtoeslag willen aanvragen moeten voldoen aan twee voorwaarden. De huur mag niet meer dan 763,74 euro per maand bedragen en het inkomen mag bij alleenstaanden niet de grens van 24.000 euro per jaar passeren, bij meerpersoonshuishoudens ligt de grens op 30.000 euro. Als het voorstel van het kabinet wordt aangenomen, dan verdwijnt de maximumhuurprijs.

Julian Bushoff (PvdA): “Dit gaat huurders niet helpen”
“Als het kabinet huurders wil helpen, dan is dat heel nobel”, vertelt fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA. “Dit voorstel, wat nu op tafel ligt, dat helpt de huurders echter niet. Ten eerste. In tijden waarin de koopkracht en bestaanszekerheid voor heel veel mensen onder druk staat, gaan met dit wetsvoorstel 300.000 mensen, en volgens de VNG mogelijk oplopend tot 700.000 huurders, erop achteruit. Dat vinden wij onacceptabel. Ten tweede gaat de huurtoeslag, die je straks in de vrije sector krijgt, linea recta naar huisjesmelkers. Als je de huurprijzen in de vrije sector niet gelijktijdig geheel reguleert, en wettelijk verlaagt, stijgen de huren en zijn de enige winnaars de huisjesmelkers.”

“Reguleren vrije huursector”
“Ten derde. Een beter voorstel zou in onze ogen zijn het verlagen van de huren en het volledig reguleren van de vrije huursector. En gerichte inkomensondersteunende maatregelen voor de mensen die het moeilijkst rondkomen. Plus voor de langere termijn corporaties in staat stellen veel meer sociale huur, maar ook middenhuur, te laten bouwen.”

Duizenden huishoudens gaan minder huurtoeslag ontvangen
De fractie van de PvdA is niet de enige partij die problemen heeft met de plannen van het kabinet. De Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat een half miljoen tot zo’n 700.000 huishoudens minder huurtoeslag gaat ontvangen. “Dat verschil kan variëren van enkele euro’s tot honderd euro per maand”, reageert woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. “Het gaat om huurders die in een sociale huurwoning, komen te, wonen met een huur boven 550 euro. Minder huurtoeslag maakt het voor hen alleen maar moeilijker om rond te komen in tijden van stijgende kosten in levensonderhoud. De huurtoeslag is het instrument waarmee de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt voor betaalbaar wonen. De invoering van normhuren zet dit zwaar onder druk.”

Prijs van eenvoudiger systeem wordt nu bij de huurders gelegd
“De huurtoeslag wordt algemeen beschouwd als een goed werkende en effectieve maatregel. Het voorstel lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens om, in het kader van de toeslagendiscussie, de huurtoeslag op termijn af te schaffen. Dat mag geen doel op zich mag zijn. De prijs voor een eenvoudiger systeem wordt nu gelegd bij huurders, woningcorporaties en gemeenten. Huurtoeslag moet gewoon worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke huur van de bewoner.”

Deel dit artikel: