“Provincie wil in overleg met betrokkenen onderzoeken waar stikstofreductie te realiseren valt”

nieuws
Foto: Ingmar Vos - ingmarvosfotografie.nl

De provincie Groningen wil de komende periode in verschillende gebieden in overleg met betrokkenen bepalen hoe en waar stikstofreductie te realiseren valt. Dat laat de provincie dinsdagmiddag weten.

Onlangs maakte het kabinet de plannen rond het stikstofbeleid bekend waar provincies vervolgens mee aan de slag moeten. De provincie stelt echter wel tien vragen en voorwaarden aan het Rijk. Zo wil de provincie de komende periode gaan werken aan een gebiedsplan waarbij er behalve naar stikstof, ook naar klimaat en waterkwaliteit gekeken gaat worden. Het plan moet een goed en helder perspectief voor de landbouw geven. De provincie benadrukt dat Groningen een landbouwprovincie is en dat Groningen dit ook moet blijven.

Ook andere aspecten meenemen
In het overleg met betrokkenen in verschillende gebieden wil men ook andere aspecten meenemen, zoals de Europese opgaven die er liggen op het vlak van water en klimaat. Maar ook de provinciale doelen, zoals de veenweide strategie, de biodiversiteit en de versterking van de akker- en weidevogelpopulaties moeten een plek gaan krijgen in het plan.”

Stikstofreductie onder voorwaarden haalbaar
Als het gaat om de stikstofreductie denkt de provincie dat het onder voorwaarden haalbaar is. “Wel realiseren we ons dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden”, schrijft de provincie. “De uitdaging wordt om samen met agrariërs, boerenorganisaties, inwoners, natuurorganisaties, waterschappen, industrie, mobiliteitssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties invulling te geven aan de opgaven waar we als maatschappij voor staan, wat tegelijkertijd perspectief biedt voor de toekomst.”

Eerste opzet gebiedsplan in december klaar
De bedoeling is dat de eerste opzet van het gebiedsplan eind december op tafel ligt. Komende herfst vinden er gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende sectoren plaats. De komende maanden wil de provincie alle lopende gebiedsprocessen en wettelijke opgaven in beeld brengen. De eerste opzet van het gebiedsplan zal in het voorjaar van volgend jaar gedeeld worden, zodat iedereen er op kan reageren. Tot de zomer van volgend jaar blijven er gesprekken plaatsvinden met belanghebbenden over de uitwerking.

Deel dit artikel: