Bijna tien procent van Groningers voelde zich vorig jaar gediscrimineerd

nieuws
Foto: publicdomainvectors.org

Vorig jaar stelde 9,6 procent van alle inwoners van Groningen (15 jaar of ouder) dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De meest genoemde gronden voor discriminatie waren ras of huidskleur, leeftijd en nationaliteit. Meer Groningse vrouwen ervoeren discriminatie dan mannen. De discriminatie in Groningen vond het vaakst plaats in het domein van ongelijke behandeling. Ongeveer veertien procent van mensen die zich gediscrimineerd voelden, heeft dit ergens gemeld.

Groningen lag qua discriminatiecijfers net iets onder het landelijke gemiddelde van elf procent. Het percentage van de bevolking dat zich gediscrimineerd voelde, was met respectievelijk 15 en 14 procent het hoogst in Flevoland en Zuid-Holland. In de provincies Overijssel (8 procent), Friesland (8 procent) en Drenthe (7 procent) voelde het laagste deel van de inwoners zich gediscrimineerd.