Nieuwe wethoudersploeg geïnstalleerd, zorgen bij oppositie over financiële onderbouwing plannen

nieuws
Mirjam Wijnja (GroenLinks) wordt geïnstalleerd als wethouder. Foto: still uit stream

Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond is het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd. Het College van GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie kan hiermee aan de slag.

De zaal was afgeladen vol met behalve politici ook familieleden van de aantredende wethouders en nieuw te installeren raadsleden. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Wat heerlijk om na een coronacrisis weer zoveel mensen op de publieke tribune te zien. Dat is lang geleden, en wat fijn ook om zoveel bekenden te zien.” Burgemeester Koen Schuiling richtte zich ook speciaal tot de familieleden: “We gaan de komende jaren uw geliefden lenen. Er zal een groot beslag op hen worden gelegd. Er zullen lange dagen worden gemaakt, er zullen spannende tijden zijn. Ze hebben uw steun de komende jaren hard nodig.”

Eed of belofte
Met de wethouderskandidaten, Mirjam Wijnja, Philip Broeksma en Manouska Molema namens GroenLinks, Carine Bloemhoff en Rik van Niejenhuis namens de PvdA, Eelco Eikenaar namens de SP, Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren en Inge Jongman namens de ChristenUnie, werd door de Groningse gemeenteraad unaniem ingestemd. Na het afleggen van de eed of belofte vond de installatie plaats. Kirsten de Wrede was vanwege ziekte afwezig, zij wordt volgende week geïnstalleerd.

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het begint in Groningen, maar waar eindigt het? In een artikel 12?”
Eerder op de avond werd het coalitieakkoord besproken. Voor de coalitiepartijen de aangewezen gelegenheid om punten te noemen die zij hebben weten binnen te slepen. Voor de oppositie de kans om vragen te stellen en om vraagtekens te zetten. Vrijwel alle oppositiepartijen waren het over één ding eens: het financiële aspect. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Er wordt gesproken over projecten die veel geld kosten waarbij men afhankelijk is van rijksbijdragen. Bijdrages die nog toegekend moeten worden. Terwijl we ook weten dat de financiële situatie van Groningen erg broos is. Het begint in Groningen, maar waar eindigt het? In een artikel 12? Of in het Damsterdiep?” Julian Bushoff van de PvdA: “Wat in het akkoord staat kunnen we allemaal realiseren. Als er minder rijksmiddelen binnen komen, dan hebben we daar rekening mee gehouden. We hebben een weerstandsvermogen.”

Jalt de Haan (CDA): “De financiële situatie in Groningen is broos”
Jalt de Haan: “Wat we een half jaar geleden niet hadden kunnen bevroeden is gebeurd. We gaan van rood naar inktrood plus. Uit de plannen blijkt dat deze coalitie zelf een bedrijf wil worden, waarbij er heel veel zelf geregeld gaat worden. Dat vinden wij onverstandig en prematuur. Het is een dure gok, met op hoop van zegen. De financiële situatie is broos, terwijl er toch op iedere pagina geld wordt uitgegeven. Dat zadelt toekomstige colleges op met flinke bezuinigingen.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Er staan heel veel mooie punten in het programma. Waar wij ons wel zorgen over maken is dat er bij diverse onderwerpen staat ‘daarover gaan we in gesprek met het Rijk’, of ‘daar gaan we op aandringen bij het Rijk.’ Als partij hebben wij grote twijfels bij de Rijksoverheid, dat heeft de geschiedenis ons ook wel geleerd. De lijst met niet nagekomen beloftes uit Den Haag is heel lang. Wij vragen ons af of er voldoende geld is voor alle plannen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Tijdens de raadsvergadering werd het coalitieakkoord besproken. Foto: still uit stream

Steven Bosch (Student & Stad): “Gemiste kans dat de kloof tussen Stadjers en studenten niet beslecht wordt”
Steven Bosch: “Wij vinden het jammer dat er in deze plannen weinig aandacht is voor de nachtcultuur. Wil je de nachthoreca veiliger maken dan moet je er geld voor uittrekken, en die ambitie spreekt dit plan niet uit. Ook vinden we het jammer dat er niet wordt geïnvesteerd in meer recreatieve plekken. Daarnaast vinden we het een gemiste kans dat er niet fors wordt geïnvesteerd in de binnensport en dat er niet gewerkt gaat worden om de kloof tussen studenten en Stadjers te slechten. En de financiering. Hoeveel van de plannen kunnen nu gefinancierd worden? Overal staan sterretjes. Er zijn hoge ambities, maar er is geen duidelijkheid over de financiering.” Het kan op een interruptie rekenen van Jimmy Dijk van de SP. “De sterretjes betekenen dat het geld uitgegeven kan worden door dit college, niet dat we ergens van afhankelijk zijn.”

Jimmy Dijk (SP): “We zitten in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog”
De coalitiepartijen laten in hun betogen vooral weten waar zij trots op zijn op wat ze behaald hebben. Sten Wennink van de ChristenUnie is blij dat de zondagochtendrust gehandhaafd blijft, de PvdA is blij dat de regie gepakt wordt ten koste van het privaatrecht en de SP wil werk maken van de verzorgingsstaat. Jimmy Dijk: “Iets afbreken is niet zo moeilijk. De afgelopen veertig jaar is er veel afgebroken. Daar zien we nu de gevolgen van. Volkshuisvesting werd een woonmarkt. En nu zitten we in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De verzorgingsstaat die we hadden was een voorbeeld voor vele landen, tot er door meer concurrentie op de markt hier een einde aan kwam.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Stemt u nu in met de Nieuwe Poort?”
De bijdrage van Dijk kan rekenen op kritische vragen van fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Als partij maakte u zich drie jaar geleden druk over zeven wethouders. Nu hebben we er acht. Hoe kan dat? En de Nieuwe Poort? Hoe zit het daar mee? Bent u daar nu voorstander van?” Dijk: “Weet u. In onderhandelingen moet je nemen en geven. Wij waren één van de twee partijen in deze raad die tegen de Nieuwe Poort is. In onderhandelingen is het dan duidelijk. Dat geldt ook voor het aantal wethouders. De meerderheid beslist. Maar het is niet onze keuze.”

Ietje Jacobs-Setz: “Een wethouder eiwittransitie waar geen geld voor is uitgetrokken?”
Jacobs-Setz heeft ook kritische vragen voor Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren. Want een wethouder eiwittransitie? Hoe kan dat een succes worden als er geen geld voor is gereserveerd? Pechler: “Een bewustzijnscampagne kost niet veel geld. Bovendien beschikt de gemeente een groot communicatieteam om het aan de man te brengen, waarbij de wethouder zich daar ook vol voor in gaat zetten. Het geld dat we nodig hebben dat kunnen we halen uit subsidiepotjes.”

Mirjam Wijnja (GroenLinks): “De manier waarop we nu leven is onhoudbaar”
Kritiek op de financiering en de onderbouwing en zorgen dat het nieuwe College teveel als een bedrijf gaat opereren waarbij er te veel beslissingen worden gemaakt voor de inwoners. Hoewel Mirjam Wijnja het anders omschrijft: “Dit is het beste coalitieakkoord in twintig jaar. We hebben een sterke overheid nodig, die de crisissen goed en effectief aan kan pakken. We hebben allemaal gezien wat de effecten zijn van een terugtrekkende overheid. Want inderdaad, in onze samenleving zijn er veel zorgen. Ik heb het over bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, intimidatie van politici en journalisten, maar ook de manier waarop we leven. Die manier is onhoudbaar geworden. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ons leven gaat de komende jaren veranderen. Dat zullen we moeten accepteren.”

Deel dit artikel: