Gemeentebestuur tevreden over jaarrekening 2021: positief saldo

nieuws
Foto: sxc.hu/profile/asterisco

De gemeente Groningen heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief rekeningresultaat van 4,4 miljoen euro. Het bruto resultaat is 60,5 miljoen euro positief.

Het bruto saldo geeft volgens de gemeente een vertekend beeld. Dit bedrag is namelijk niet vrij besteedbaar. Van het geld blijft 56,2 miljoen euro beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, onder meer voor meerjarige projecten of samenwerkingsverbanden. Het resultaat is voor een deel ontstaan doordat de uitvoering van bepaalde projecten of beleid over de jaargrens heenliep. Het netto resultaat van 4,4 miljoen euro wordt ingezet voor de begroting van 2023.

Het positieve resultaat is voor een groot deel toe te schrijven aan de gevolgen van de coronapandemie. Daardoor konden veel projecten of activiteiten geen doorgang vinden, of liepen vertraging op. Daarnaast heeft de corona compensatie van het rijk invloed op het resultaat.

Wethouder Berndt Benjamins van Financiën: “Zowel inhoudelijk maar ook vanuit financieel oogpunt kunnen we tevreden terugkijken op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Veel van de ambities uit ons coalitieakkoord hebben we kunnen verwezenlijken en daar ben ik trots op.”