Waterschap: “Neerslagtekort is hoog, hoger dan in 2018”

nieuws
Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Het neerslagtekort in het gebied van waterschap Noorderzijlvest is hoog. Dat blijkt uit informatie van het waterschap.

Volgens Noorderzijlvest bedraagt het neerslagtekort op dit moment 79 millimeter. Daarmee is het tekort hoger dan in 2018, maar iets lager dan in het recordjaar 1976. De verwachting is dat het neerslagtekort de komende dagen verder op gaat lopen: “De neerslagverwachting voor de komende twee weken is nihil. Wel is de onzekerheid op de lange termijn groot. Daarnaast wordt het warmer. De verdamping neemt daardoor toe. Het neerslagtekort stijgt dan verder”, meldt het waterschap.

“Waar het kan wordt water aangevoerd”
Om problemen te voorkomen wordt door het waterschap het zomerpeil aangehouden en wordt zoveel mogelijk water vastgehouden. “In sommige polders zetten we waar dat kan de waterpeilen boven zomerpeil. Dit gebeurt in overleg met de grondeigenaren. Waar het kan en nodig is voeren we water aan. We hoeven nog niet maximaal water aan te voeren. De inlaat bij Gaarkeuken naar Groningen staat momenteel iets open en ook het aanvoergemaal Dorkwerd van Hunze en Aa’s, waarmee water uit ons systeem onttrokken wordt, staat aan. Dit is normaal voor deze tijd van het jaar.”

Beregenen
Veel akkerbouwers in het gebied kampen met droogte. Het waterschap roept agrariërs op om 48 uur van tevoren te melden als men landerijen wil gaan beregenen. Door dit te melden kan er geanticipeerd worden op de watervraag. “In maart hebben we 4 meldingen ontvangen voor beregenen. In april waren dat er 31 en in mei ontvingen we tot nu toe 21 meldingen. Het totale aantal aanvragen voor beregenen is minder dan in het voorjaar van 2020. Er worden verschillende gewassen beregend. Men beregent daarnaast het zaaibed van gewassen zodat de zaden kunnen kiemen en de kiemplanten door de bovengrond kunnen komen.”

Natuurmonumenten: “Een probleem dat ons allemaal aan gaat”
Maandagavond liet boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten weten dat we in ons land teveel met de korte termijnagenda bezig zijn als het gaat om water, en niet met de lange termijn. “Ook in de voorbije jaren hadden we te maken met grote droogte”, liet Zwiers weten. “En eigenlijk hebben we niets geleerd. Je kunt je misschien herinneren dat in februari het water tot aan onze lippen stond. Dat overtollige water hebben we met een noodgang naar de zee afgevoerd. En nu staat alles droog.” Volgens Zwiers gaat het om een probleem dat ons allemaal aan gaat.