Profielwerkstuk over LHBTQI+ schoolbeleid krijgt een 10,0: “Er kan nog veel verbeterd worden”

Een 10,0 krijgen voor je profielwerkstuk. De 17-jarige Lucas Oldenburger van het Harens Lyceum wist het voor elkaar te krijgen. Een profielwerkstuk met een duidelijke boodschap voor de rest van Nederland.

“Het fundament is begin van het vorige schooljaar gelegd”, vertelt Lucas. “Op school zijn we toen een Gender & Sexuality Netwerk, GSA, begonnen. Wat ik namelijk zag is dat veel docenten, en ook leerlingen, niet precies weten hoe ze om moeten gaan met LHBTQI+-vraagstukken. Je ziet veel mensen wel heel erg hun best doen. Maar het ontbreekt aan een duidelijke richtlijn. Daarom zijn we een GSA opgestart, om namens leerlingen in gesprek te gaan met de schoolleiding. Met als doel om school een veilige plek voor iedereen te laten zijn, waar je kunt zijn wie je bent, en waar je in alle vrijheid uit de kast kunt komen.”

“Je ziet docenten worstelen”
Maar is zoiets nodig? Nederland is één van de meest vooruitstrevende landen: “Er zijn in ons land hele goede stappen gezet, maar dat betekent niet dat er niks verbeterd kan worden. Heel praktisch, hoe spreek je een non-binair persoon aan? Moeten er op school genderneutrale toiletten komen? Nogmaals, de docenten bij mij op school doen heel erg hun best, maar je ziet dat ze er mee worstelen. De GSA helpt daarin. Op school waren ze direct heel enthousiast, en ik denk dat we het afgelopen jaar ook al mooie stappen hebben gezet zodat het voor leerlingen en docenten echt een veiligere plek is geworden.”

Profielwerkstuk
Tijdens het opzetten van het GSA besloot Lucas om zijn profielwerkstuk ook over dit thema te laten gaan. “Ik wilde dit onderwerp op de kaart zetten en het bespreekbaar maken. Maar ik wilde ook dat andere scholen er ook wat aan hebben. Wij hebben een GSA, maar op heel veel scholen is dit er bijvoorbeeld nog niet. Afgelopen herfst heb ik hier onderzoek naar gedaan. Ik heb literatuur bestudeerd, ik heb diverse schoolleiders geïnterviewd en ik heb leerlingen geënquêteerd. Het resultaat is een handboek geworden. Een praktisch handboek voor schoolleiders en schoolpersoneel over LHBTQI+-schoolbeleid. Met een heel praktisch antwoord hoe je dit aanpakt in je schoolbeleid en hoe je dit als docent in je lessen kunt implementeren.” Het handboek sluit aan bij de vernieuwde burgerschapswet die scholen sinds vorig schooljaar verplicht moeten hebben. De wet betekent dat scholen een heldere visie moeten hebben op burgerschapsvorming in alle leerjaren en hier ook op doelgerichte wijze een invulling aan moeten geven.

In gesprek met minister Robbert Dijkgraaf
Naast het handboek maakte Lucas een verslag en gaf hij een presentatie. “Op een gegeven moment opende ik de app waar de cijfers die ik behaal in verschijnen, en toen zag ik dat ik een 10,0 had gekregen. Ja, echt super.” En daar bleef het niet bij. “Op Transgender Day of Visibility, 31 maart, mocht ik spreken met de minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf (D66). Namens het COC was ik gevraagd om te komen vertellen over het GSA dat we op school hebben en hoe het COC hier in ondersteunt. Maar ik wilde het ook heel graag hebben over mijn profielwerkstuk. Het was een heel mooi gesprek, waarbij de minister heel goed reageerde. Na afloop hebben hij en zijn ambtenaren het handboek ook in ontvangst genomen. Daarbij ben ik uitgenodigd om binnenkort op het ministerie langs te komen om ambtenaren ‘echt les’ te geven.”

Lucas maakt zich langzaam op voor de eindexamens. Na zijn eindexamen vwo wil hij een onderwijsopleiding volgen. De vraag is hoe het dan verder gaat met het GSA. “Iemand uit de derde klas gaat het overnemen. Want als alles goed is vertrek ik inderdaad van school, maar ook de komende jaren is er nog genoeg ruimte voor verbetering om iedereen op school een veilige plek te bieden.”