Gemeente over Vindicat-feest: “We kijken niet wie de organisator is, maar wat het doel is”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Bij het verlenen van vergunningen en het toekennen van subsidies voor festivals kijkt de gemeente niet naar de organisator, maar naar het beoogde doel. Dat laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdag weten naar aanleiding van vragen van de SP.

De fractie van de SP had vragen gesteld naar aanleiding van het tweedaagse Vindicat-festival. Fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Welke afweging heeft het College gemaakt om ook vanuit de gemeente geld beschikbaar te stellen voor een festival dat door een vereniging voor de stad wordt georganiseerd? En waar ligt voor het College de grens van financieel bijdragen aan verenigingen die festivals in Groningen voor iedereen in de stad organiseren?”

Wethouder Van der Schaaf: “Vindicat heeft 15.000 euro subsidie gekregen”
Wethouder Van der Schaaf: “Wij beoordelen de vergunningsaanvraag en we verlenen de vergunning. Dat is onze rol als gemeente. Bij dit specifieke evenement hebben we als eis gesteld dat er een professionele producent ingehuurd moet worden om dit te organiseren. En we hebben inderdaad subsidie voor dit evenement verleend. Dat geld komt uit het programma ‘evenementen binnenstad’, omdat het naar ons idee bijdraagt aan de levendigheid van de binnenstad en toegankelijk is voor iedereen. Hoeveel subsidie hebben we verleend? Het gaat om 15.000 euro op een totale begroting van ruim 80.000 euro voor het feest. Als gemeente subsidiëren we vaker binnenstad activiteiten die interessant zijn. Daarbij kijken we niet wie de organisator is. Of het feest ordelijk verloopt dat wordt tijdens het vergunningsproces getoetst.”

Jimmy Dijk: “We hebben het over een vereniging waarbij we het niet zo lang geleden nog hadden over een escalatieladder”
Jimmy Dijk: “Ik had dit antwoord van de wethouder wel verwacht. Je stelt technische vragen en dan krijg je een technisch antwoord. Maar u weet ook dat ik deze vragen niet ga stellen als een andere vereniging zo’n feest organiseert. Dat ik ze nu stel heeft te maken met de geschiedenis van deze vereniging. Nog niet zo lang geleden hadden we het over een escalatieladder. Ik wil weten of er ook achterliggende politieke redenen zijn waarom er subsidie is verstrekt.”

Wethouder Van der Schaaf: “We hebben voorwaarden gesteld”
Van der Schaaf: “De eerste vraag is of we dit wilden subsidiëren. De vraag was ja, waarbij we niet kijken wie het organiseert. Vervolgens kun je gaan discussiëren of er een reden is om de subsidie niet toe te kennen, waarbij de geschiedenis dan een extra reden zou kunnen zijn om het niet te doen. Wij denken dat we het wel moeten doen. Via de vergunningverlening hebben we wel voorwaarden gesteld aan de veiligheid en de organisatie om daarmee niet opnieuw te laten gebeuren wat er in het verleden is gebeurd. Daarnaast hebben we gekeken naar de aard van het feest. Wij denken dat dit feest, waarbij studenten en Stadjers samen worden gebracht, heel goed past in de ontwikkeling, een lijn die we heel positief vinden. Wij zagen geen redenen om dit niet te doen.”

Jalt de Haan (CDA): “Hoe kan het dat Navigators maar 500 euro krijgt voor een vergelijkbaar initiatief?”
Jalt de Haan van het CDA: “Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe zo’n proces gaat. Klopt Vindicat aan waarbij ze vervolgens een subsidie krijgen toegeschoven? Waarom ik dit vraag is omdat ik weet dat studentenvereniging Navigators binnenkort een Vismarkt-diner organiseert waarbij ook studenten en Stadjers worden samen gebracht. Zij kunnen echter alleen gebruik maken van een subsidie van 500 euro. Is dat omdat de Navigators iets niet weet?”

Van der Schaaf: “De subsidiëring van evenementen, daar zijn verschillende lijnen voor. Dat heeft te maken met ook de grootte en de doelstelling. Over het algemeen proberen we om via al onze contacten de mogelijkheden onder de aandacht te brengen.”

Steven Bosch (Student & Stad): “SP stuurt aan op tweedeling”
Steven Bosch van Student & Stad: “Voorzitter, wat we zien is dat Vindicat super goed hun best doen. En nu is er toch weer een politieke partij die dit aanstipt en daarmee aanstuurt op een tweedeling. Voor iedereen zou subsidie mogelijk moeten zijn, maar de SP vindt dat het voor Vindicat niet geldt. En precies die tweedeling moeten we volgens mij in deze stad niet willen. En het betreurt me dat de SP dit aangrijpt om dit aan te grijpen voor tweedeling.”

Jimmy Dijk (SP): “Incident na incident”
Jimmy Dijk: “Het heeft niks met tweedeling te maken. Het heeft te maken met een vereniging die incident na incident na incident heeft gehad. Een structureel probleem. En dan vinden wij het onverstandig om dat allemaal weer lekker met elkaar te gaan verbinden. Terwijl er ondertussen heel veel andere mensen zijn in de gemeente die ook iets moois willen organiseren maar er geen 15.000 euro voor krijgen.”

Deel dit artikel: