René Paas officieel herbenoemd als commissaris van de Koning

nieuws
Foto: Hanke Bruins Slot via Twitter (@HankeBruinsSlot)

René Paas (CDA) is ook de komende zes jaar commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam Paas donderdag de eed af voor zijn officiële herbenoeming.

Paas opteerde halverwege vorig jaar al naar een herbenoeming en begin december bleek al dat ook de Provinciale Staten graag door wilden met Paas als Commissaris van de Koning. Nadat Paas eind vorig jaar al liet weten blij te zijn met de herbenoeming, stelde ook minister Bruins Slot dankbaar te zijn richting Paas: “Van harte gefeliciteerd met uw herbenoeming en veel dank dat u zich de komende 6 jaar opnieuw wil inzetten vanuit dit prachtige ambt.”

Paas is sinds 18 april 2016 Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Hij volgde Max van den Berg (PvdA) op die vanaf 2007 de functie bekleedde.