Reizigersorganisatie Rover bezorgd over vertraging Hoofdstation

Reizigersvereniging Rover maakt zich grote zorgen over de vertraging die bij de verbouwing van het Hoofdstation dreigt te ontstaan.

Aannemer Strukton Civiel heeft aangegeven dat het onmogelijk is om de treinloze periode van 51 dagen in de zomervakantie van 2023 te halen. Tijdens deze periode zullen er geen treinen van en naar het Hoofdstation rijden. Doordat de planning niet gehaald kan worden zal de verbouwing een jaar vertraging oplopen.

De woordvoerder van Rover, Menno Visser is verontrust over met name de financiering van het project: “Een mogelijke financieringsbron voor het project is geld dat nu bestemd is voor de spoorwerkzaamheden op het traject Veendam – Stadskanaal. Als reizigersvereniging willen wij natuurlijk niet dat het geld daar wordt weggenomen.”

Wanneer de provincie toch besluit om het geld hier vandaan te halen zal Rover volgens Visser in protest gaan. Ook heeft Visser al een mogelijke andere geldbron waar de provincie aanspraak op kan maken. “De provincie zal moeten aankloppen bij het rijk. Dat is ook helemaal geen onlogische beslissing wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek. Ter compensatie zouden wij wel meer middelen mogen krijgen om onze infrastructuurprojecten te financieren.”

Visser had, gezien de complexiteit van het project, al zien aankomen dat er hobbels op de weg zouden ontstaan die voor mogelijke vertraging konden zorgen. “Noem mij één project wat een beetje complex is dat niet voor vertragingen zorgt”.