Discussies over camera’s, meer festivals en studentenwoningen in laatste verkiezingsdebat

nieuws
Jim Lo-A-Njoe (r) van D66 in debat met Sten Wennink van de ChristenUnie (l)

Het allerlaatste verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kende dinsdagavond weinig spektakel. In The Student Hotel gingen tien partijen met elkaar in debat.

Het ging om het Besef Verkiezingsdebat Groningen georganiseerd door Spot TV Groningen in samenwerking met het Noorderpoort en de gemeente Groningen. Doel van het debat was om jongeren bij de politiek te betrekken, en om er voor te zorgen dat ze deze dagen een stem uitbrengen. De tien partijen gingen met elkaar in debat over stellingen als klimaat, veiligheid en jongerenparticipatie. Bij iedere stelling stonden twee partijen tegenover elkaar, waarbij de ene partij de uitdager was en de andere partij de uitgedaagde.

Studentenwoningen
Het eerste debat over het gebrek aan jongerenparticipatie in de lokale politiek was direct spannend. Daan Swets van Student & Stad nam het op tegen Izaäk van Jaarsveld van het CDA, waarbij het debat meer over de woningnood ging. Daan: “Wij willen meer studentenwoningen bouwen.” Izaäk: “Daar gaan wij tegen stemmen. Ik ben het met je eens dat er gebouwd moet worden, maar alleen bouwen voor studenten is niet goed. We moeten er juist voor iedereen zijn, er moet voor iedere groep gebouwd worden.” Daan: “Door beleidsregels zijn er de afgelopen jaren heel veel studentenwoningen verdwenen. Er kunnen nu 2.000 studenten minder wonen in de stad dan vier jaar geleden. Als studenten niet participeren in de politiek, dan zie je dat er niets gebeurd.”

CDA: “Waarom wil Student & Stad geen studentenwoningen bouwen op de Zernike Campus?”
Izaäk: “Dit is te makkelijk om te zeggen. Ja, er moet ook voor studenten gebouwd worden. Daarom willen wij een studentencampus op Zernike. Het Stadsbestuur zegt dat 2.500 woningen genoeg is, wij willen er 5.000 extra bouwen. Maar leg mij eens uit. Waarom is Student & Stad tegen het bouwen van woningen op de Campus?” Daan: “Dat is niet waar, we zijn niet tegen. Maar we willen niet dat studenten gedumpt worden op Zernike. We willen dat er ook studenten kunnen blijven wonen in de binnenstad.”

Tekst gaat verder onder de foto

Suzanne Kąklewska (l) van Stadspartij 100% voor Groningen debatteert met Wesley Pechler (r) van de Partij voor de Dieren over meer of minder festivals.

Meer of minder festivals?
Ook de festivals en evenementen kwamen aan bod. In een debat tussen de Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor de Dieren werd  gedebatteerd over de stelling of het aantal festivals niet uitgebreid kan worden naar meerdere plekken in de gemeente, en of er niet vaker een festival kan worden gehouden. “De coronapandemie lijkt voorbij, jongeren hebben een uitlaatklep twee jaar moeten missen, het wordt tijd dat ze de stress weg kunnen dansen. Het is tijd voor meer festivals”, zegt Suzanne Kąklewska van de Stadspartij 100% voor Groningen. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Er is een verschil tussen festivals en evenementen. Bij festivals denk ik aan Noorderzon, en ik denk aan het Stadspark. Twee locaties met veel natuur en met veel dieren die daar leven. Het is de reden waarom we tegen het evenemententerrein op het Stadspark hebben gestemd. Er ontstaat een te grote druk op de natuur, en mensen die in de buurt wonen komen niet aan hun nachtrust toe. Dat moeten we niet willen.”

Partij voor de Dieren: “De koek is op”
Suzanne: “We zijn een jonge stad, we zijn een jonge gemeente. Jongeren moeten plezier kunnen hebben. Natuurlijk is het goed om naar omwonenden te luisteren, en om samen tot oplossingen te komen. Maar zes festivals op jaarbasis moet toch kunnen?” Wesley: “Dat is niet waar. In het Stadspark gaat het om twaalf geluidsdagen, en nog eens twaalf geluidsdagen bij de Suikerzijde. Dus het zijn meer. Festivals waarbij er 60.000 mensen in het Stadspark rondlopen, de koek is op.” Suzanne: “Hoezo?” Wesley: “De druk op de omgeving is te groot. Je moet niet meer willen.”

Tam
Verschillende debatjes verliepen tam. Bij de debatten over de realisatie van een Nachtstadhuis en de aanpak van de armoedeproblematiek stonden twee partijen op de vloer die het eigenlijk wel met elkaar eens waren. Of zoals iemand in het publiek opmerkte: “Het is geweldig om jongeren actief te zien. Het is eens wat anders dan al die grijze koppen. Maar de selectie wie het tegen wie opneemt had misschien wat spannender gekund.”

Klimaataanpak
Waren er dan geen spannende debatten? Jawel. Bijvoorbeeld dat tussen Izaäk van Jaarsveld van het CDA en Elte Hillekens van GroenLinks. Zij debatteerden over de stelling ‘doemdenken helpt ons niet verder in de klimaataanpak’. Izaäk: “Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Oplossingen die worden aangedragen zijn voor GroenLinks nooit links genoeg en nooit groen genoeg. Het CDA vindt het belangrijk dat we juist iedereen zoveel mogelijk mee krijgen in deze opgave.” Elte: “Het is niet doemdenken, het is twee voor twaalf en we moeten nu grote stappen maken.” Izaäk: “Kijk, we zijn het eens over de opgave, maar oneens over het tempo. In Parijs wordt 2050 aangehouden als het jaar waarin we klimaatneutraal moeten zijn. Nederland heeft gezegd dat het in 2040 kan, Groningen zegt 2035. Je jaagt arme mensen op kosten, je creëert een drempel waardoor je niet iedereen mee krijgt.”

GroenLinks: “We hebben een fonds opgericht om mensen mee te krijgen”
Elte: “Deze tegenstelling klopt niet. Mensen in het proces meenemen en op tijd klaar zijn, dat kan gewoon. De afgelopen jaren hebben we een fonds opgericht waarin we geld stoppen om de arme mensen te ondersteunen, om hen mee te krijgen. We hebben de afgelopen jaren 100.000 zonnepanelen in de gemeente gelegd. We moeten stappen blijven maken.” Izaäk: “Mensen ervaren dat anders. Zij vinden dat ze niet meegenomen worden, dat energiemaatregelen voor hen onbetaalbaar zijn.” Elte: “Maar daar houden we rekening mee. We hebben lokaal eigenaarschap van zonnepanelen.” Izaäk: “Op papier klinkt het prachtig, maar het tegendeel is waar. Het zijn de buitenlandse investeerders die de winst pakken, het is niet lokaal.” Elte: “Dat is niet waar.” Izaäk: “Het staat zwart op wit.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Izaäk van Jaarsveld (l) van het CDA debatteerde met Elte Hillekens (r) van GroenLinks over de klimaataanpak.

Meer of minder camera’s
Ook ging het over meer camera’s in de binnenstad. Volgens Rik Heijner van de VVD moet de gemeente meer investeren in cameratoezicht. Sten Wennink van de ChristenUnie is het daar deels mee eens. Hij vindt dat er alleen camera’s gebruikt mogen worden bij een incidentgerichte aanpak. Rik: “Meer investeren in camera’s heeft als voordeel dat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn, dat je kunt werken aan crowdmanagement en als er iets vervelends gebeurd, dan staat het op camera.” Sten: “Een camera verhindert geen incident, dat is echt een utopie. Een camera is bruikbaar als middel om te zien wie iets heeft gedaan. Wij vinden dat je beter in kunt zetten op gezinsproblematiek en schooluitval, om juist daarmee incidenten te voorkomen.”

ChristenUnie: “Dealers gaan gewoon een straatje verder staan”
Rik: “Als ik met politieagenten spreek dan zijn ze erg te spreken over het middel. Als je ergens een noodcamera ophangt dan worden in een straat waar veel gedeald werd, niet meer drugs verhandeld.” Sten: “Dat kan ik me voorstellen, maar dan gaan zulke dealers een straatje verder staan. Met als gevolg dat de hele stad straks vol hangt met camera’s. Dat is wat de VVD graag wil. Terwijl wij zeggen dat je er voor moet gaan zorgen dat er niet meer drugs gedeald worden.” Rik: “Jullie maken je zorgen over de privacy. Maar de camera’s kunnen alleen worden uitgelezen door mensen van Stadstoezicht.” Sten: “Privacy is een zijdelings probleem, en bovendien snap ik je punt niet helemaal want bij deze discussie gaat het niet over privacy.” Rik: “In Groningen hangen slechts zeventig camera’s, terwijl er in andere steden honderden hangen.” Sten: “En met zeventig hebben we al een erg goed veiligheidsniveau, meer is niet nodig, tenzij er sprake is van een incidentgerichte aanpak.”

Het debat in The Student Hotel was het laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk hieronder het debat terug: