Toename WW-uitkeringen in Groningen, zorgen om personeelswerving

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in januari met 1,9 procent toegenomen, vergeleken met de maand ervoor. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen met 35,4 procent af.

Uit cijfers van het UWV blijkt dat de gemeente Groningen nu 2.537 mensen telt met een WW-uitkering. In heel Nederland nam het aantal mensen met WW met 0,6 procent toe. Evenals in voorgaande jaren zorgden seizoenswerkloosheid (vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en horeca) en aflopende jaarcontracten voor een toename van de WW.

Toch blijft de arbeidsmarkt krap. Een meerderheid van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures komend jaar moeilijker wordt, terwijl nu al meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is. In de bouw, industrie en ICT is dit aandeel nog groter. Er is vooral veel vraag naar technisch personeel, zoals loodgieters, elektriciens, monteurs en operators. Veel werkgevers verwachten komend jaar nog meer wervingsproblemen.