Minister heroverweegt besluit sluiting kinderhartchirurgie UMCG

nieuws
Foto: Wouter Holsappel

Minister Kuipers van Volksgezondheid is bereid het besluit te heroverwegen om de kinderhartchirurgie in Groningen te sluiten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder werd besloten deze zorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Leiden en het UMCG vielen af, maar er komt een nieuw onderzoek, waardoor het besluit uitgesteld wordt.

In de brief aan de kamer wordt wel duidelijk dat het Erasmus MC in Rotterdam één van de centra wordt en dat het UMC Leiden afvalt. Omdat Kuipers vasthoudt aan twee centra om de kwaliteit van de zorg te garanderen gaat het dus tussen het UMC Utrecht en het UMCG in Groningen.

Kuipers wil alle voor en tegens nog eens tegen het licht houden: “Mocht uit deze analyse dus blijken dat de beslissing voor de twee genoemde locaties op onjuiste gronden zou zijn gemaakt en het –gezien de impactanalyse en alles afwegend – beter zou zijn geweest om voor een andere locatie te kiezen, dan ben ik zoals gezegd zeker bereid daar naar te kijken en de besluitvorming te heroverwegen”, aldus Kuipers.

Het besluit om de kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten zorgde voor veel onbegrip en protest in noordoost Nederland en er zijn diverse acties op touw gezet om het besluit te heroverwegen.