Kabinet: ‘Openhouden samenleving wordt uitgangspunt bij coronabeleid’

nieuws
Foto Jelmer Wijnstra

Het openhouden van de samenleving wordt het uitgangspunt bij het coronabeleid in de toekomst. Dat schrijft gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Kuipers had al toegezegd dat hij met een plan wilde komen voor de corona-aanpak op de lange termijn. In de brief die Kuipers dinsdagavond naar de Tweede Kamer stuurde gaat het met name over de kortetermijnvisie, maar wordt ook aangegeven waar het kabinet op de langere termijn naar toe wil. Zo zijn er voortaan twee nieuwe gelijkwaardige doelen bij het coronabeleid. Enerzijds gaat het om de maatschappelijke en economische continuïteit, anderzijds om de vitaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen.

“We bewegen van uitsluiting naar meer beheersing”
Eerder ging het kabinet nog uit van vier doelen: een acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbaren, zicht houden op het virus en het beperken van economische en maatschappelijke schade. “Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit de belasting van de zorg, maar vanuit een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaaleconomische kant als op de zorg”, schrijft minister Kuipers. “We bewegen met de herziene doelstellingen weg van uitsluiting van risico’s naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven.”

Nieuwe schoolsluitingen worden bij voorbaat niet uitgesloten
Het coronatoegangsbewijs blijft vooralsnog in de gereedschapskist van het kabinet zitten. Nieuwe schoolsluitingen in de toekomst worden bij voorbaat niet uitgesloten, daarover wordt nog gesproken met sectoren: “Zo kan het onderwijs als belangrijke sector voor de ontwikkeling van onze kinderen prioriteit krijgen in de besluitvorming en zo lang mogelijk uitgezonderd blijven, indien contact beperkende maatregelen onverhoopt weer nodig zijn.”

Nieuwe boostercampagne
Bij het nemen van eventuele nieuwe maatregelen wil het kabinet kijken naar meer zaken dan alleen ziekenhuis en IC-opnames. “Niet alleen lijkt de systematiek te smal, doordat het zich alleen richt op de druk op de zorg, maar ook lijken de indicatoren niet snel genoeg in te kunnen spelen op veranderingen in het virus.” Testen zullen ook in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast houdt Kuipers rekening met een nieuwe boostercampagne. De Gezondheidsraad is hierover om advies gevraagd. Dit advies wordt uiterlijk op 10 februari verwacht.