Start nieuwbouw Peter Petersenschool in Haren begint in mei

De nieuwbouw voor de Peter Petersenschool in Haren start in mei van dit jaar. Het college van B&W vraagt hiervoor een krediet bij de gemeenteraad van 2,4 miljoen euro.

Het bestaande Visio gebouw wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw. De zogeheten ’torteltuin’ wordt verplaatst en het schoolplein wordt heringericht. Tijdens de bouw krijgt een deel van de leerlingen tijdelijke huisvesting in het naastgelegen Zernike College. Als de gemeenteraad instemt en alles volgens planning verloopt is de nieuwbouw begint volgend jaar klaar.

De Peter Petersenschool krijgt vier extra lokalen en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein. Alle groepen hebben straks vanuit het lokaal directe toegang tot het nieuwe groene speelplein. Naast de uitbreiding wordt het huidige pand van de school grondig onder handen genomen. Dat gebeurt met eigen geld. Ook de ventilatie wordt verbeterd.

De openbare ruimte rond de Peter Petersenschool, OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren wordt nieuw ingericht. Zo komt er eenrichtingsverkeer op de Rummerinkhof, en veel ruimte voor fietsparkeren. De parkeermogelijkheden voor auto’s worden beperkt.

Deel dit artikel:
Adverteren?