Tevredenheid Wmo-zorg verder toegenomen

nieuws
foto: Kecko / Flickr.com

De tevredenheid over de Wmo-ondersteuning is opnieuw toegenomen, ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek van de gemeente.

In dat onderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van, en de toegang tot ondersteuning, en het contact met de gemeente. Over dat laatste aspect is ruim driekwart van de 1200 deelnemers aan het onderzoek positief. Ze wisten waar ze met hun hulpvraag moesten zijn, werden snel geholpen en hebben samen naar oplossingen gezocht. Ruim tachtig procent van de deelnemers geeft aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 13 procent van de deelnemers tijdelijk minder, of geen hulp heeft gehad, door de coronamaatregelen van vorig jaar. Toch lijkt dat geen invloed te hebben gehad over hun tevredenheid, aldus de gemeente. Wel daalde de bekendheid van de cliëntondersteuning, mogelijk door de coronapandemie. Om die reden waren er vaker telefonische gesprekken, met daardoor mogelijk minder aandacht voor de hulpvraag.

Wethouder Inge Jongman zegt trots te zijn op de uitkomsten van het onderzoek. “We zien opnieuw dat een grote meerderheid van de mensen die Wmo ondersteuning krijgt, tevreden is. De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is een aandachtspunt. Dit is meegenomen bij het aanbestedingstraject.”

Deel dit artikel: