Paddepoel krijgt twee nieuwe bruggen voor fietsers en voetgangers

De gemeente wil 350 duizend euro uittrekken voor de aanleg van twee bruggen voor voetgangers en fietsers over twee waterpartijen in de wijk Paddepoel.

Het gaat om een initiatief van de wijkbewoners, ondernemers, gemeente en enkele professionele partijen. De bruggen zorgen voor een betere verbinding van diverse straten en groenzones met het winkelcentrum. Het gaat om een brug halverwege de Wilgenlaan en een brug bij de Dierenriemstraat. De tweede brug verbindt de Vensterschool, de Bekenkampschool, een sportclub en een aantal woningen met het winkelcentrum.

De aanleg maakt deel uit van het Masterplan ‘Het Kloppend Hart, Paddepoel’. Dankzij de bruggen ontstaat een nieuw wandelrondje. Bovendien wordt hiermee een parkeerprobleem voor de Bekenkampschool opgelost. Bij de aanleg worden de aanwezige beplanting en bomen gespaard. Ook komt er nieuwe beplanting bij. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de bruggen eind volgend jaar geplaatst worden.