“Kindermishandeling, daar ben je je leven lang mee bezig.”

Wat kunnen omstanders doen om te helpen? Die vraag staat centraal in de Week tegen Kindermishandeling, die maandag van start ging. Maar vooral de politiek moet nu ook haar kans grijpen om het probleem aan te pakken, vindt Yaneth Menger van 100% Groningen.

“Ik heb zelf alle vormen van kindermishandeling meegemaakt op hele jonge leeftijd ,” vertelt Menger. “Het heeft zo veel impact op je leven en het manifesteert zich ook op allerlei manieren in je volwassen leven. Om er goed uit te komen, daar ben je je leven lang mee bezig.” De cijfers van kindermishandeling zijn hoog. “Eén op de zeven kinderen wordt mishandeld, dus dat is in elke klas tenminste één kind. Ik vind dat de politiek daar veel meer aandacht aan moet besteden. Het is ook een politieke keuze of je het hoog op je agenda wil zetten.”

Maar een oplossing vinden is ook voor de politiek moeilijk. Daarom probeert de Nachtraad te helpen door het onderwerp bespreekbaar te maken onder jongeren. “Als het daar niet in de kern wordt opgelost, worden jongeren ouder en krijgen ze zelf kinderen. Dan gaat het misschien wel door,” zegt nachtburgemeester Merlijn Poolman. “We vinden dat we het zo snel mogelijk bespreekbaar moeten maken. Daar geven we bijvoorbeeld colleges voor en we spreken met studentenverenigingen. Ik denk dat de gemeente het ook serieuzer moet nemen, want nu blijft het onder de oppervlakte.”

Menger heeft wel een idee wat omstanders kunnen doen. “Je moet goed opletten. Vaak denk je later pas dat er iets niet helemaal goed was. Luister naar je gevoel, al is het maar dat je een kind extra aandacht geeft. Dan voelt een kind zich gehoord. Mocht je als buur of familielid signalen oppakken, schroom dan niet maar probeer iemand te helpen.”