Blok: ‘Mogelijk toch meer gaswinning nodig uit Groningenveld’

nieuws
Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat - Foto: Kick Smeets voor MinEZ

Er moet tijdens dit gasjaar mogelijk toch extra aardgas gewonnen worden uit het Groningenveld. Dat heeft demissionair minister Stef Blok (VVD) dinsdagochtend schriftelijk laten weten aan de Tweede Kamer.

Vertraging bij Zuidbroek, gasopslag mogelijk niet vol genoeg

De reden voor deze bijstelling voor de winning in het jaar 2021-2022 is het gevolg van een vertraging in de bouw van de stikstoffabriek bij Zuidbroek. Deze fabriek zou eigenlijk in april van dit jaar in bedrijf moeten zijn, maar door het coronacrisis is er vertraging ontstaan in het bouwproces. Daardoor kan de fabriek mogelijk pas in augustus volledig in bedrijf zijn.

De fabriek in Zuidbroek is nodig om aardgas uit het buitenland geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens. In de fabriek wordt stikstof toegevoegd aan hoogcalorisch gas uit het buitenland, waardoor het laagcalorisch wordt. Dit maakt het gelijk aan het gas wat in Nederland wordt gebruikt.

Door de vertraging kan de gasopslag bij Norg mogelijk niet volledig voldoende worden gevuld, waardoor de gasvoorziening in de winter van volgend jaar in de problemen zou kunnen komen. Extra winning uit het Groningenveld is mogelijk nodig om dit tekort op te vullen.

Gasunie vermoedt nu al dat verhoging winning nodig is

“Zodra ik alle factoren die het winningsniveau beïnvloeden in beeld heb, zal ik een afweging maken of ik een verhoging van het winningsniveau in het huidige gasjaar nodig acht en zo ja in welke mate”, schrijft Blok aan de Tweede Kamer.

Maar de Gasunie heeft inmiddels al aan de minister laten weten dat vermoedelijk een verhoging nodig is. “Die stap zet ik echter alleen als het echt niet anders kan en een dergelijk besluit neem ik niet zonder de risico’s in kaart te brengen8, zo stelt Blok. “Zoals ik hierboven heb aangegeven hangt het winningsniveau van meerdere factoren af, onder andere het temperatuurverloop van het jaar. Ik verwacht in ieder geval dat het winningsniveau bij een gemiddeld temperatuurverloop niet boven het niveau van het afgelopen gasjaar uit zal komen. Los van de gevolgen voor het huidige gasjaar, blijft de verwachting dat het Groningenveld vanaf het volgende gasjaar alleen nodig is als reservemiddel.”

Deel dit artikel: