Update ‘masterplan’ Meerstad in de maak; ontwikkelaar vraagt input van bewoners en onwonenden

nieuws
Luchtfoto Meerstad - Foto: Koos Boertjens

Bureau Meerstad gaat de komende maanden, samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, werken aan een actualisatie van het Masterplan Meerstad. Daarin moet komen te staan hoe het  gebied rondom (Klein) Harkstede, Scharmer, Lageland, Middelbert en Engelbert en Meerstad zelf er in 2050 uit moet komen te zien.

Het Masterplan Meerstad komt uit 2005. Zestien jaar later zijn er nieuwe beleidsinzichten en besluiten, zo stelt Bureau Meerstad, waardoor het plan niet meer actueel is.

Daarnaast hebben bewonersorganisaties aangegeven graag een actuele visie op het hele plangebied te willen. “Vanwege de ligging nabij de gemeentegrens gaan we ook nauw samenwerken met de gemeente Midden-Groningen,” aldus Jelle Dijkstra, directeur van Bureau Meerstad. “Naar onze overtuiging krijgen we zo het beste plan en kunnen we naar verwachting sneller tegemoet komen aan de grote vraag naar woningen en voorzieningen.”

Niet een geheel nieuw plan

Bureau Meerstad benadrukt wel dat er niet een geheel nieuw plan wordt gemaakt, want het bouwen van 8.000 woningen, het gebruik van het Woldmeer voor waterbuffering en recreatie en het creëren van een nieuw landschap met groenverbindingen moet blijven bestaan. De omgeving krijgt echter wel inbreng over de vraag waar die woningen, wegen en het groen moeten komen.

Bijeenkomsten

Op dinsdag 2 en woensdag 3 november organiseert Bureau Meerstad startbijeenkomsten voor inwoners. Daarna volgt een serie werksessies waarin voor beide gebieden aan de hand van een aantal varianten en tekeningen wordt gewerkt aan het actuele Masterplan. Daarnaast organiseert Meerstad ’thematafels’ voor betrokken belangenorganisaties.

Meer informatie over het nieuwe Masterplan en de bewonersinbreng is te vinden op de website van Bureau Meerstad.

Deel dit artikel: