Gemeente wil parkeergarage Centrum overnemen

Het gemeentebestuur wil voor 3,5 miljoen euro de parkeergarage Centrum aan de Pelsterstraat overnemen van Interparking. De overname kan plaatsvinden in november 2024. Dan kan de garage worden gesloopt.

De gemeente heeft nu drie jaar om plannen te maken voor herontwikkeling van de locatie. Het kan gaan om een mix van woningbouw, openbaar groen en een fietsenstalling. Het college wil het autoverkeer in de Haddingestraat, Pelsterstraat en de rest van de binnenstad verder beperken en meer mogelijkheid bieden voor fietsparkeren. Bovendien betekent sluiting van deze parkeergarage dat andere garages, zoals die onder het Forum, aan de Rademarkt en de Westerhaven beter gaan draaien.

In het verleden waren er suggesties om de parkeergarage in te zetten als buurtstalling. De gemeente wil daar niet aan: de garage is erg krap en de hellingen zijn smal en steil. Bovendien zal de bezetting niet boven de 50 procent uitkomen, en dat betekent een langjarig verlies voor de gemeente.