Provincie vervangt alle werkschepen door elektrische exemplaren

nieuws
Werkschip 'Thomas van Seeratt' van de Provincie Groningen

In 2023 worden er twee nieuwe, elektrische werkschepen gebouwd voor de provincie Groningen. Met deze investering van 2,1 miljoen euro is Groningen straks de eerste provincie die alleen gebruikmaakt van elektrische werkschepen.

De Thomas van Seeratt, die in 2012 in gebruik werd genomen door de provincie, is eigenlijk te groot voor het werk waar de regionale overheid het nu voor gebruikt. Omdat Rijkswaterstaat het onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in 2019 van de provincie overnam, is de inzet van dit werkschip minder efficiënt geworden. Het andere schip, de DWK, is inmiddels ruim vijftig jaar oud en daarom aan vervanging toe.

In 2020 nam de provincie het elektrische inspectieschip PW18 in gebruik. Als de beide werkschepen worden vervangen door elektrisch aangedreven schepen, zijn straks alle schepen van de provincie elektrisch.

De nieuwe werkschepen zullen worden gebruikt op vaarwegen in de provincies Groningen en Drenthe.  De nieuwe elektrische vaartuigen worden onder meer gebruikt voor onderhoud van bruggen en sluizen, calamiteiten, aanvaringen, inspecties en de oplevering van nieuwe schepen.

Deel dit artikel: