Gemeente investeert in economisch herstel na corona

De gemeente gaat 3,5 miljoen euro extra investeren om de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis zo snel mogelijk te boven te komen.

Het college van B&W heeft daarvoor een herstelagenda gemaakt. Die richt zich in eerste instantie op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote gevolgen heeft gehad. Het gaat om de horeca, detailhandel, sociaal en creatieve ondernemers en de evenementen- en cultuursector. Vooral ondernemers in de binnenstad, zzp-ers en jongeren met tijdelijke banen zijn hard geraakt. Er komen diverse maatregelen voor verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt.

De gemeente neemt, bovenop de landelijke steun, diverse aanvullende maatregelen om de acute nood op te lossen voor ondernemers die in de problemen kwamen door de verplichte sluiting. Ze kunnen bijscholing krijgen, maar ook steun bij schuldsanering en advisering bij de beëindiging van hun bedrijf.

Onder de verzamelnaam “Groningse Zomer” wil de gemeente de komende festivals, sport-, spel- en cultuurevenementen van deze zomer steunen. Omdat de verwachte toeloop van bezoekers en nieuwe studenten in goede banen te leiden, gaat de gemeente dit samen met ondernemers en Marketing Groningen coördineren en goed over de gemeente spreiden.

Deel dit artikel: