Oncologiepatiënten beter geholpen door meer samenwerking

nieuws
ondertekening oncologienetwerk

Twaalf verschillende partijen hebben zich verbonden aan het nieuwe Oncologienetwerk Groningen-Drenthe. Het is de bedoeling dat hierdoor oncologiepatiënten beter worden geholpen.

De patiënt ontvangt zorg dichtbij huis als het kan, en verder weg wanneer dat nodig is. Er is aandacht voor de individuele patiënt waarbij de zorg is gericht op het behouden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Binnen het Oncologienetwerk starten zes verschillende werkgroepen. Die bestaat uit huisartsen en specialisten op gebied van borst-, darm-, huid-, long-, blaas-, prostaat- en nierkanker.

Eén van de werkgroepen gaat onder meer de gegevensuitwisseling tussen de ziekenhuizen verbeteren. Daarmee kan worden voorkomen dat onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan. Een andere werkgroep richt zicht op een goede informatievoorziening vanuit de ziekenhuizen richting de huisartsen. Verder komt er een multidisciplinair overleg voor zeldzame vormen van borstkanker. Tenslotte komt er meer aandacht voor palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven van ongeneeslijk zieke patiënten te verbeteren.

Het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe is een samenwerking tussen de vijf ziekenhuizen in Groningen en Drenthe en zeven zorgorganisaties:

Deel dit artikel: