Journalisten vragen hulp bij doorspitten Shell Papers

Ben je een dossiertijger en heb je tijd over, dan hebben de onderzoeksjournalisten van RTV Noord een mooie klus voor je. Het gaat om het doorspitten van duizenden documenten om de relatie tussen Shell en de overheid in kaart te brengen.

De journalisten vinden het idee dat een bedrijf greep op de overheid heeft, schadelijk. Shell is als mede-eigenaar van de NAM mede verantwoordelijk voor de aardbevingen in Groningen. RTV Noord heeft, samen met RTV Drenthe, Follow the Money en het Platform Authentieke Journalistiek, de overheid gevraagd, alle ambtelijke stukken die te maken hebben met de Shell, openbaar te maken. Dat zijn de zogenoemde Shell Papers.

Het eerste deel van de stukken is nu vrijgegeven, maar uiteindelijk gaat het om honderdduizenden documenten. De animo om mee te helpen is heel groot, zegt journalist Goos de Boer van RTV Noord. Volgens hem zou het project wel eens kunnen uitmonden in een nieuwe toeslagen-affaire. Wie wil meehelpen, kan dat doen via de website ‘shell papers’