Zorgen bij raadsfracties over toekomst Hortus en Biotoop in Haren

nieuws

Omdat er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden in de Hortus en de Biotoop in Haren, is er slechts een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar voor het beheer en het onderhoud. Dat baart de gemeentelijke fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid zorgen. De fracties dienden er maandag schriftelijke vragen over in bij het college van B&W.

Volgens de partijen vervullen de Hortus en de Biotoop een belangrijke maatschappelijke en publieke rol in Groningen. Maar de eigenaar, de Rijksuniversiteit Groningen, geeft nu geen fysiek onderwijs. Daardoor zou financiële zekerheid voor de complexen mogelijk wegvallen, waardoor het dagelijks beheer, nu in handen van de Stichting Behoud Groene Hortus en Carex, mogelijk te weinig geld voorhanden zal hebben voor het onderhoud.

De gemeente zou volgens GroenLinks en PvdA in gesprek moeten gaan met de RUG over de toekomst van het gebied. Steun vanuit de gemeente zou veel onzekerheid wegnemen, zo stellen de fracties. Naast de 27.000 jaarlijkse bezoekers voor de Hortus, benadrukt GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas de ecologische waarde van de twintig hectare grond: “Dat moeten we bewaren. Niet alleen voor de inwoners van Haren en Groningen, maar voor iedereen.”

Ook de Biotoop is volgens Diederik van der Meide (PvdA) meer dan het behouden waard: “De Biotoop is belangrijk voor het kunstklimaat in Groningen, zeker omdat er de komende jaren eerder minder dan meer ruimte komt voor ateliers. Het zou doodzonde zijn als ook deze ruimte zou verdwijnen.”

Deel dit artikel: