Meerjarenprogramma moet inwoners verleiden tot meer sporten en bewegen

nieuws

De gemeente heeft woensdag een Meerjarenprogramma sport en bewegen 2021-2025 gepresenteerd. De bedoeling is dat elke inwoner gelijke kansen heeft om de positieve kracht van sport en bewegen te ervaren.

Het college streeft naar meer samenwerking tussen sportclubs, sportieve ondernemers en kennisnstellingen op gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. De gemeente heeft daarin een belangrijke faciliterende rol, als het gaat om de aanleg en beheer van sport- en beweegfaciliteiten. Ook besteedt het programma aandacht voor het sport-, speel- en beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte.

Groningen is met 22,5 sportaccommodaties per 10 duizend inwoners de enige grote stad in ons land die boven het landelijk gemiddelde van 21,5 scoort. De wekelijkse sportdeelname en het lidmaatschap van een vereniging is in Groningen hoger dan in andere grote steden. Toch kan het altijd beter.

Veel sportorganisaties zitten vanwege de coronapandemie momenteel in de overlevingsmodus. Met het meerjarenprogramma wil het college de sport helpen, goed door de crisis te komen, en tegelijk oog te hebben voor de veranderingen die de crisis teweegbrengt.

Deel dit artikel: