Grote Markt en Vismarkt kleuren maandagochtend rood

De Grote Markt en de Vismarkt kleuren maandagochtend rood dankzij een zandpad dat is aangelegd. Het betreft een actie van de ChristenUnie om aandacht te vragen voor slachtoffers van mensenhandel in de prostitutiebranche.

Bij de actie loopt er een zandpad vanaf het Stadhuis op de Grote Markt tot de Nieuwstad, de straat waar in Groningen raamprostitutie wordt bedreven. Bij de actie werkt de ChristenUnie samen met International Justice Mission, IJM, Terwille en het Leger des Heils. “We zien dat het aantal slachtoffers van mensenhandel de afgelopen jaren eerder is toegenomen dan afgenomen”, vertelt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. “We voelen ons als politieke partij verbonden met de slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Met deze actie willen we laten zien dat de politiek, gesymboliseerd door het Stadhuis, haar ogen niet moet sluiten voor deze slachtoffers. Voor ons is internationale vrouwendag hét moment om op te komen voor de positie van kwetsbare vrouwen in de prostitutie. Wat ons betreft is deze moderne vorm van slavernij binnenkort verleden tijd.”

In beweging komen voor dappere mensen
Anja van Aken van Terwille kan zich goed vinden in de woorden van Van der Graaf: “Ieder mens moet in vrijheid keuzes kunnen maken. Als Terwille sluiten we ons graag aan bij het Red Sand Project omdat we geloven dat iedereen bestemd is om vrij te zijn. Samen met andere hulporganisaties, zoals het Leger Des Heils, ondersteunen wij iedereen die verstrikt is geraakt in de prostitutie of slachtoffers is geworden van mensenhandel. Hiervan loskomen kan erg moeilijk en beangstigend zijn en daarom komen wij in beweging voor deze dappere mensen.”

Er is bewust voor gekozen om deze actie op maandag uit te voeren omdat het maandag Internationale Vrouwendag is.

Deel dit artikel: