Gemeente helpt corporaties met bouw flexwoningen

Het gemeentebestuur gaat zes corporaties helpen met hun plannen om de komende paar jaar 500 tot duizend flexwoningen te bouwen. Flexwoningen zijn tijdelijke en verplaatsbare woningen.

Het gaat om de corporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wierden en Borgen. De woningen zijn hard nodig, gezien de krapte op de Groninger woningmarkt en de noodzaak van tijdelijke woningen voor mensen die te maken krijgen met grootschalige wijkvernieuwing.

De plannen van de corporaties zijn een aanvulling op de reeds bestaande plannen voor nieuwbouw. Er wordt nagedacht over onder meer de kwaliteit en omvang van de woningen, de doelgroepen en de mogelijkheden van financiering. De flexwoningen moeten kwalitatief hoogwaardig zijn – het zijn geen containerwoningen. Gestreefd wordt naar locaties waar de woningen minimaal tien jaar kunnen staan. Gemeente en corporaties gaan de komende maanden de plannen uitwerken.

Deel dit artikel: