Erfgoedorganisaties gaan niet akkoord met opbouw oude bieb

De Vrienden van de Stad en Erfgoedvereniging Bond Heemschut gaan niet akkoord met bouw van een extra verdieping op de voormalige bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. De verenigingen roepen de gemeenteraad zondag schriftelijk op om de verbouwplannen ook af te wijzen.

De twee verenigingen stellen dat ze zijn geïnformeerd over de nieuwe plannen, voorafgaand aan de bekendmaking, maar dat ze niet achter de plannen staan. De gebrekkige informatievoorziening van het college aan de raad over de verbouwing is daar de voornaamste reden voor.

Impressie van andere zijdes van gebouw ontbreken

Volgens Vrienden van de Stad en Heemschut ontbreken impressies van de nieuwe situatie vanuit andere hoeken dan de noordkant van de Oude Boteringestraat. De verbouwing heeft mogelijk ook invloed op het straatbeeld aan het Broerplein en de Poststraat. De verenigingen noemen de extra grote oude bibliotheek een aantasting van het door het Rijk beschermde stadsgezicht.

Goede informatievoorziening

De gemeente Groningen stuurde half december een brief aan de gemeenteraad, waarin wordt beschreven wat de Rijksuniversiteit van plan is met het voormalige bibliotheekgebouw aan de Oude Boteringestraat. Ook zijn er afspraken gemaakt over het informeren van belanghebbenden en belangstellenden in de omgeving.

Schetsen van Grassi

De 85-jarige Giorgio Grassi, de originele architect van het gebouw, maakte speciaal nog een schetsontwerp voor de uitbreiding, die hij samen met een lijst van randvoorwaarden en verder uitgangspunten heeft aangeleverd. Met de extra verdieping hoopt de Rijksuniversiteit de oppervlakte van het gebouw uit te breiden naar 10.000 vierkante meter, zodat het pand meer ruimte heeft om de Faculteit Rechtsgeleerdheid grotendeels te huisvesten.