‘Bijeenkomst over zonneparken met wethouder was verkoopvoorstelling’

nieuws
Foto: zonneweideglimmen.nl

De Stichting Landelijk Gebied Haren heeft geen goed woord over voor de digitale bijeenkomst over het de toekomstvisie voor zonneparken in de gemeente. Deze bijeenkomst werd donderdagavond gehouden.

Volgens de stichting polariseert wethouder Broeksema de discussie over de aanleg van zonneparken in de gemeente door wel vier insprekers uit te nodigen voor de bijeenkomst, maar vervolgens niet in te gaan op de 80 pagina’s aan vragen die werden opgetekend.

“De deelnemers werden bedolven onder cijfers die niet ter discussie staan”, aldus Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren. “Er kwam geen helder antwoord op de vraag die boven de bijeenkomst hing, namelijk waarom er zonneparken in het landschap moeten komen als de daken nog niet ten volle benut zijn?”

Oncontroleerbare uitspraken en geen weerwoord

Volgens Wittenberg kwamen Broeksema en zijn ambtenaren ook met veel niet-controleerbare uitspraken, bijvoorbeeld dat veel daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen of dat voor ‘reeën passeerbare hekwerken’ worden toegepast.

Wittenberg: “De beantwoording van de vragen was willekeurig en vaak eenzijdig, zonder dat een weerwoord mogelijk was. Dit is geen inspraak en het zal de kloof in de opvattingen tussen de wethouder en de maatschappelijke organisaties niet verkleinen. Naar de argumenten van de insprekers werd niet geluisterd.”

Weinig vertrouwen en meer polarisatie

De digitale bijeenkomst wekt volgens Wittenberg weinig geen vertrouwen bij de critici van de toekomstvisie, maar zorgt voor polarisatie in het debat: “Zolang de gemeente niet echt bereid is tot een gezamenlijke visie zal de stichting samen met de bewonersorganisaties blijven ageren tegen de huidige plannen. Zowel naar de gemeente als naar de provincie.”