Zorgen bij raadsfracties over veiligheid tijdelijke locatie voor ‘krakers’ aan Gideonweg

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en Student & Stad twijfelen aan de veiligheid van de tijdelijke woonlocatie voor krakers aan de Gideonweg. De fractie hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Tot augustus woonden de krakers van de Ulgersmaweg op de zuidelijke vloeivelden van het Suikerfabriekterrein. Ze moesten dit terrein verlaten na een uitspraak van de rechter. Drie maanden daarna moeten ze ook vertrekken bij de locaties aan de Ulgersmaweg. De zogenaamde Stadsnomaden aan Sint Petersburgweg wachten nog op een uitspraak over hun huidige locatie maar moeten mogelijk ook vertrekken. De gemeente heeft het terrein aan de Gideonweg aangewezen als tijdelijke locatie voor de ‘krakers’.

“In Groningen moeten mensen kunnen wonen op een manier die bij hen past. Daar zijn we het gelukkig allemaal over eens in de gemeentepolitiek”, aldus Wesley Pechler, raadslid van de Partij voor de Dieren.

Maar de raadsfracties ontvingen berichten van de krakers die wezen op de stank, geluidsoverlast, hoogspanningskabels en verontreinigde grond op het terrein aan de Gideonweg. “Ook lijkt het erop dat de locatie in ieder geval deels niet geschikt is voor bewoning”, aldus Marten Duit, fractievoorzitter van Student & Stad. Dat komt omdat het binnen de zogenaamde 10-6 contour valt, wat betekent dat er door nabijgelegen industrie niet op die plek mag worden gewoond.”

“We waarderen het dat het college de dialoog is aangegaan met deze woongroepen en geprobeerd heeft om een geschikte alternatieve locatie te vinden”, zo stelt Pechler. “Deze woongroepen zijn echt niet op zoek naar een gratis plek om te wonen, ze zijn heus bereid om te betalen. Een dozijn gezellig kleurrijke woonwagens vol mensen die grotendeels zelfvoorzienend leven: daar moet toch vast een betere plek voor te vinden zijn?”

 

Deel dit artikel: