SP: ‘Meer inzet nodig van gemeente bij misstanden Woldring-locatie’

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen wil dat het stadsbestuur meer doet om de problemen bij de Woldring-locatie op te lossen. Burgemeester en wethouders moeten, doormiddel van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, ingrijpen.

“Woldring Verhuur B.V. blijft aan de lopende band fouten maken en reageert laconiek op de klachten”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Huurders zitten met de problemen en verkeren nu in een ongezonde leefsituatie. Het is de hoogste tijd dat het gemeentebestuur ingrijpt. Als Woldring Verhuur B.V. een kamerverhuurder was, dan had de gemeente volgens de SP de vergunning nu al kunnen intrekken. Daarom zou het volgens Dijk  goed zijn als dit vergunningenstelsel uitgebreid wordt naar de gehele particuliere verhuur.

In schriftelijke vragen roept de SP het college van B&W op om een actievere rol in te nemen in het bijstaan van gedupeerde huurders van de Woldring-locatie.

Stadsblog Sikkom berichtte afgelopen zondag over de te hoge hoeveelheid fijnstof die in het gebouw aanwezig zou zijn, met name tijdens het koken en in de directe periode daarna. De afzuiging van de lucht zou niet werken,. Eerder kwam de uitbater van de woningen al in opspraak omdat deze onterecht bemiddelingskosten zou rekenen en omdat de mechanische ventilatie geregeld kapot is.

Deel dit artikel: