Hanzehogeschool krijgt er achtduizend eerstejaars bij

nieuws
Foto: Sicco Haring

Het aantal eerstejaars dat bij de Hanzehogeschool is komen studeren is met 7,3 procent gestegen. De Hanze telt dit najaar 8.000 eerstejaars.

Het aantal nieuwe studenten neemt zowel bij de bachelor- als de masteropleidingen toe. De instroom van internationals blijft met circa duizend studenten ongeveer het zelfde als vorig jaar. De Hanzehogeschool telt nu meer dan 31 duizend studenten.

De opleidingen in de sector onderwijs groeien het meest, in totaal met ruim 42 procent. Bij de PABO stijgt de instroom met 35 procent en bij de ALO zelfs met ruim 70 procent. Een groot deel van deze groei wordt veroorzaakt door de start van de nieuwe lerarenopleiding ALO-PABO, waarbij studenten door het combineren van deze routes in vierenhalf jaar twee diploma’s kunnen behalen.

Bij de zorg geldt de toename van eerstejaarsstudenten vooral bij de opleiding Verpleegkunde (ruim 16 procent), en de opleidingen Logopedie en Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken, beide met 24 procent.

De reden voor de forse toename is waarschijnlijk het grotere aantal scholieren dat hun diploma behaalde. Bovendien neemt deze groep geen tussenjaar, maar gaat meteen door met studeren. Het aantal bachelor studenten dat van studie wisselt binnen de Hanzehogeschool daalt dit jaar met 11,7 procent. Dit komt vermoedelijk door het wegvallen van het Bindend Studie Advies dit jaar.

Deel dit artikel: