‘Woonschepen slaan tegen de kades’

nieuws
Foto: CWKramer via Wikimedia Commons

De gemeente gaat de hinderlijke golfslag tussen de Plantsoenbrug en de spoorbrug Reitdiep beperken. De golven komen vooral van de kleine recreatievaart.

Het Reitdiep is onderdeel van een drukke scheepvaartroute vanuit het centrum van de stad richting Friesland en Lauwersoog. ‘Met name de kleine recreatievaart heeft weinig oog voor de golfslag die zij veroorzaken. Afgemeerde woonschepen slaan vervolgens tegen de kades, oevers en beschoeiingen waardoor schade kan ontstaan’.

‘Ter voorkoming van hinderlijke golfslag stellen we een verbod in op het veroorzaken van hinderlijke golfslag. Hiertoe worden aan de beide zijden van het kanaalvak een A.9 bord (verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken) geplaatst, halverwege het kanaalvak wordt een herhaling geplaatst’, meldt het college van burgemeester en wethouders.

Deel dit artikel: