Uitstroompremie van 1.200 euro voor stap naar betaald werk

De gemeente gaat mensen die langer dan drie jaar een uitkering ontvangen belonen als zij de stap naar betaald werk zetten. Het college stelt dit in oktober aan de gemeenteraad voor.

Iemand ontvangt de premie als een baan aanvaard wordt voor ten minste zes maanden. Mensen die fulltime aan de slag gaan, kunnen een premie van 1.200 euro van de gemeente ontvangen. Ook mensen die parttime gaan werken voor tenminste 16 uur en via een uitzendbureau aan het werk gaan, komen hiervoor in aanmerking.

‘Het is namelijk een stap die nogal wat voeten in de aarde kan hebben, omdat het vinden van werk steeds moeilijker wordt naarmate iemand langer is aangewezen op een uitkering. De premie is bedoeld om in de overgang van bijstand naar werk de eerste financiële veranderingen op te kunnen vangen, doordat toeslagen en kortingen wegvallen. Ook helpt de premie bij kleine kosten zoals de aanschaf van nieuwe kleding voor het werk of een bezoek aan de kapper’, schrijft de gemeente in een toelichting.

Deel dit artikel: