Tijdelijk prioriteit voor zorgmedewerkers en leraren bij coronatesten

nieuws
Foto: Navy Medicine via Wikimedia Commons

Zorgmedewerkers en leraren krijgen vanaf 21 september tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het om een tijdelijke maatregel omdat er te weinig testcapaciteit is. 

Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij de coronatesten als ze klachten hebben die passen bij corona, onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg (dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel) en als zij niet te vervangen zijn door een collega. Ze moeten betaald zorg verlenen op grond van de zorgverzekeringswet, de WLZ, de WMO (respijtzorg en dagbesteding), de intramurale onderdelen van de Jeugdwet, de wet forensische zorg of de wet Publieke Gezondheid. Ook ZZP’ers en uitzendkrachten komen in aanmerking, evenals mensen die uit een pgb worden betaald of vallen onder de wet BIG.

Bij de testlocatie moeten zorgmedewerkers een identiteitsbewijs laten zien en een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in de zorg werken.

Leraren

Ook leraren krijgen ook prioriteit bij de coronatesten. Leraren in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voorgezet onderwijs krijgen alleen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Onderwijspersoneel met klachten meldt zich bij de schoolleider. Die bepaalt of de medewerker voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Als dat het geval is, krijgt de medewerker een voorrangsverklaring en het telefoonnummer voor de voorrangsprocedure.

Andere vitale beroepen

Andere vitale beroepen krijgen geen voorrang bij de coronatesten. Er is onderscheid tussen kinderopvang en onderwijs omdat kinderopvang niet verplicht is. En in het onderwijs geldt de leerplicht. Bovendien zijn de klassen in het onderwijs groter dan in de opvang.

Deel dit artikel: