Stekker uit project om grofvuil en kringloopspullen op te halen in Korrewegwijk

Het project ‘De Doortrappers’ is om financiële redenen gedwongen te stoppen. Tekorten op de begroting zijn daar de oorzaak van, zo stellen de initiatiefnemers van de ‘Duurzame Korrewegwijk’.

“Noch gemeente noch corporatie zijn tot nu toe bereid gebleken om een bijdrage te leveren om in de materiële randvoorwaarden te voorzien”, zegt initiatiefnemer Rob Heusdens. “De enige bijdrage die ons project tot nu toe heeft ontvangen zijn de donaties van bewoners. Maar die dekken niet alle kosten. Bovendien ontvangen de vrijwilligers geen vergoeding of worden anderszins voorzien in arbeidsvoorwaarden.”

Alleen als de kosten van het project gedekt worden, kan de stekker weer in het project. Heusdens: “We roepen bewoners en huurders op bij de gemeente en corporatie erop aan te dringen om het project voldoende armslag te geven zodat dit voor langere tijd kan voortbestaan.”