Waterschap vraagt inwoners om alternatief voor moeraszones in Paterswoldsemeer

nieuws
Foto Andor Heij

Omdat in februari besloten werd om geen moeraszones aan te leggen in en rond het meer (na protest van watersporters en ondernemers), vraagt Waterschap Noorderzijlvest omwonenden en gebruikers mee te denken over andere maatregelen.

Zonder aanvullende maatregelen gaat de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer niet voldoen aan Europese regels. Na protest van ondernemers en watersporters besloot dijkgraaf Bert Middel in februari om geen moeraszones aan te leggen in en rond het meer. Maar zonder deze moeraszones kan het Waterschap Noorderzijlvest de waterkwaliteit van het meer niet laten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

In de opgestelde Herstartnota worden daarom vier maatregelen uit het oorspronkelijke plan wel uitgewerkt, te weten: Het verbreden van de bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij, de aanpak van het vismigratieknelpunt Piccardthofplas-Paterswoldsemeer, het vervangen van het poldergemaal Hoornsedijk door een krachtiger gemaal met ijzerzandbassin om het fosfaat te verwijderen en een ander peilbeheer voor het Paterswoldsemeer.

Het waterschap nodigt bewoners aan en gebruikers van het meer uit om ideeën voor de verbetering van de waterkwaliteit in het meer met het waterschap te delen. Hiervoor is vanaf half juni een digitale omgeving ingericht op de website. Alle suggesties worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak, zo stelt het Waterschap.

Deel dit artikel: