Meer mensen in nachtopvang en vrouwenopvang bij Het Kopland

Het aantal mensen dat gebruik maakt van de nachtopvang van welzijnsorganisatie Het Kopland is het afgelopen jaar met negen procent toegenomen. Ook het aantal vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang liep op.

In 2019 verbleven 9% meer mensen in de Nachtopvang Groningen. Ze bleven wel minder lang, gemiddeld 25 nachten per persoon. Dit komt doordat de Nachtopvang in 2019 haar werkwijze veranderde. Mensen die zich bij de Nachtopvang melden voor een slaapplek, maken met de interventiewerkers toekomstafspraken en krijgen begeleiding naar weer een eigen thuis of een andere passende vervolgplek. Dat zorgt voor meer doorstroom.

In Vrouwenopvang Groningen heeft Het Kopland 197 vrouwen en 254 kinderen die een huiselijk geweld-situatie zijn ontvlucht, opgevangen. Dat zijn 9% meer vrouwen en 18% meer kinderen dan in 2018. Ook hier wil Het Kopland voor meer doorstroom, met eenzelfde soort interventie als bij de nachtopvang.