Johan Remkes wordt voorzitter Raad van Toezicht bij RUG

nieuws

Johan Remkes wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Minister van Engelshoven maakte dat maandagmiddag bekend. Remkes volgt Tjibbe Joustra per 1 september 2020 op.

Daarnaast werd bekend dat Wim van Saarloos toetreedt als lid van de Raad van Toezicht. CvB-voorzitter Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit zegt verheugd te zijn met de aanstellingen: “Oud-minister Remkes en voormalig KNAW-voorzitter Van Saarloos zijn grote aanwinsten voor de RUG. Ik wens ze veel succes.”

Johan Remkes (1951) is op dit moment waarnemend burgemeester van Den Haag. Remkes werd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zowel in de Groningse gemeenteraad als de Provinciale Staten van Groningen gekozen. In 1993 kwam hij in de Tweede Kamer, en werd in 1998 staatsssecretaris. Van 2002 tot en met 2007 was Remkes minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 2010 tot 2019 was hij Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Wim van Saarloos (1955) is hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Tussen juni 2018 en juni 2020 was Van Saarloos president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).