‘Gewenning moet klachten over verkeerssituatie bij Helperzoom wegnemen’

nieuws
Foto: everystockphoto.com/photo.php?imageId=272785&searchId=9399975c54855248015e52493aba0a5d&npos=9#tab-license

Volgens het college van B&W in Groningen hebben meerdere omwonenden en het wijkcomité in Helpman hun zorgen geuit over de verkeerssituatie over de fietsoversteek bij de Helperzoom.

Direct ingrijpen ziet het gemeentebestuur niet zitten, ‘gewenning’ moet de situatie verbeteren totdat alle veranderingen in de omgeving zijn doorgevoerd. De ervaring is dat de nieuwe verkeerssituatie gewenning vraagt”, zo schrijft het college in een brief aan de raad over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. “De komende periode gaat het nodige veranderen in deze omgeving. (..) Niettemin houden wij de meldingen, klachten en vragen dan ook bij en zullen met de bewonersorganisatie in gesprek gaan over de ervaringen die bij hun binnenkomen.”

Het noordelijke deel van de Helperzoom Noord moet nog opnieuw ingericht worden. Het gemeentebestuur hoopt daardoor op meer ruimte voor de fiets. “Wij hebben eerder met het wijkcomité afgesproken een evaluatie te houden nadat de werkzaamheden afgerond zijn, aangezien het een tijdelijke situatie betreft”, zo schrijft het college.

Deel dit artikel: