Bewoners Beijum briesend: “Ander plan voor terrein Doefmat noodzakelijk”

Bewoners van de Isebrandtsheerd in de wijk Beijum in Groningen zijn niet blij met de plannen die de gemeente heeft met het terrein waar de voormalige basisschool Doefmat stond. De bewoners hebben zich verenigd in een bewonersbelangengroep.

De belangengroep bestaat uit negentig bewoners. Zij willen dat de gemeente de plannen voor het terrein gaat herzien. Bewoners laten in een reactie weten dat ze door de eerste plannen overvallen zijn. Ze vinden de bouwplannen van het te realiseren gebouw te groot, te hoog en te dicht bij andere bebouwing staan. Zij zouden graag meer speelplekken en plaats voor ontmoeting op de locatie willen zien.

Onduidelijk waar plannen op gebaseerd zijn
“Wij begrijpen niet waar deze plannen van de gemeente en Bruisend Beijum op gebaseerd zijn”, zegt bewoner Sipsma. “Bewoners hebben zelf veel plannen en ideeën. Hier had men meer gebruik van moeten maken. Daarom willen wij dat de plannen worden herzien zodat bewoners meer inspraak kunnen krijgen.” De fracties van de SP en 100% Groningen hebben het onderwerp voor komende woensdag op de agenda gezet bij een raadscommissie. Meerdere bewoners zullen bij deze commissie digitaal komen inspreken om hun bezwaren en alternatieven toe te lichten.

Meer zeggenschap
“Het is zonde dat bewoners zich onvoldoende betrokken voelen terwijl zij wel erg betrokken bij hun buurt zijn”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Deze Beijumers moeten meer zeggenschap over hun eigen leef- en woonomgeving krijgen.” De bespreking in de gemeenteraad moet er volgens de SP en 100% Groningen toe leiden dat bewoners echt mee mogen beslissen wat er op de bouwgrond komt en niet alleen over het hoe mogen meepraten.