D66: Laat omwonenden van zonneparken financieel meeprofiteren

nieuws
Foto: Duurzaam Haren

Laat particulieren financieel meeprofiteren bij zonneparken. Dat is het voorstel van D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe, dat woensdag besproken wordt in de gemeenteraad.

De partij dient het voorstel samen met de PvdA en ChristenUnie in, bij de bespreking van de zogenoemde Regionale Energietrategie. Volgens de fracties zijn goede landschappelijke inpassing en het verdelen van opbrengsten belangrijke aandachtspunten. Het kan ook voor draagvlak zorgen. Het college wordt gevraagd om verschillende modellen uit te werken. In het klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeenten eisen mogen stellen voor zonneparken binnen de eigen gemeentegrenzen.

Lo-A-Njoe stelt: “In de uitwerking zou je naast financieel meeprofiteren ook kunnen kijken naar het omzetten van een deel van de opbrengsten naar een fonds voor omwonenden voor verduurzaming van woningen, zoals isolatie of groene daken. Daarmee gaat de energierekening naar beneden. Zo schijnt de zon voor iedereen en hebben omwonenden niet alleen de eventuele lasten, maar ook de lusten.

*

Deel dit artikel: