Gemeente: Referendum kost vier ton

nieuws
Foto: Rick van der Velde

Het gemeentebestuur raadt de invoering van het referendum af. Diverse raadsfracties eerder dit jaar een initiatiefvoorstel in om het referendum in te voeren. Dat is in Groningen nu niet mogelijk.

Volgens de gemeente zijn aan een referendum hoge kosten verbonden, minimaal 400 duizend euro. In dat bedrag zijn de personeelskosten niet meegenomen. Ook is een grote ambtelijke inzet nodig, bij de voorbereiding, het referendum zelf, de uitslagbepaling en de bekendmaking. Daarom moet een referendum zorgvuldig en selectief ingezet moet worden.

Het gemeentebestuur adviseert de raad om niet overhaast een besluit te nemen op het initiatiefvoorstel. De vijf partijen wilden het referendum onder meer gebruiken om duidelijkheid te krijgen over het inzamelen van afval