CDA wil actieplan tegen te warme klaslokalen

De gemeenteraadsfractie van het CDA roept het college van B&W op om met een actieplan te komen tegen te hoge temperaturen in klaslokalen. Volgens de fractie is dit in Groningen, met name in de zomermaanden, een veel gehoorde klacht van leraren en leerlingen.

“We zijn blij dat er de komende jaren 18 scholen worden vervangen, verbouwd of uitgebreid. Het zou echter een gemiste kans zijn om met deze investering voorbij te gegaan aan de te hoge temperaturen in klaslokalen”, aldus raadslid Herman Pieter Ubbens. “We hopen dat het college werk wil maken van een actieplan van maatregelen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan airconditioning om de temperatuur te reguleren, ventilatiesystemen met koeling of de aanleg van groene daken.”

Woensdag bespreekt de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan, waarbij de planning voor de verbouw en nieuwbouw van de Groningse schoolgebouwen worden besproken. Volgens de fractie geven schoolbesturen aan dat zij geen onderwijsgeld kunnen gebruiken voor verkoelende maatregelen en weigert de gemeente vooralsnog extra geld voor een oplossing beschikbaar te stellen.

Deel dit artikel: