‘Lefier pleegt diefstal met verkoop Pepergasthuis”

De verkoop van het Pepergasthuis aan Jan Berry Drenth is diefstal. Dat zegt voormalig directeur Louwris Kroon van woningcoöperatie Volkshuisvesting de voorganger van Lefier.

Kroon had de leiding over de restauratie van het Pepergasthuis en bedacht de zakelijk constructie om de restauratie te financieren. Het Pepergasthuis is cultureel erfgoed van de gemeente Groningen en er is veel discussie over de verkoop aan belegger Jan Berry Drenth voor 4 miljoen. Het is tegen de afspraken in om het Pepergasthuis te verkopen, zegt Kroon. Na een bepaalde periode moest het gasthuis volgens afspraak weer worden teruggegeven aan het voogdijbestuur.

Lefier zegt dat het Pepergasthuis te duur is voor een lonende exploitatie. Dat betwijfelt Kroon: ‘Wij hadden de exploitatie  uitgerekend met een hogere hypotheekrente een lagere huur. De huur werd hoger en de hypotheekrente werd lager ze hebben er aan verdiend dat is zeker.’ Samen met Prof Rob Rutgers en notaris Hugo Brouwer heeft Kroon de Stichting Pepergasthuis opgericht, zij gaan zich inspannen om het Pepergasthuis, haar kunstcollectie en sociale statuur voor de stad te behouden.

Deel dit artikel:

 1. Over het recht van terugkoop door de voogdijstichting van het Pepergasthuis

  Ik citeer pagina 20 van de restauratiebrochure van het Pepergasthuis van 13 september 1991:

  “De voogdij blijft overigens juridisch eigenaar, waarbij is bepaald dat, zo de omstandigheden daar aanleiding toe geven, na 40 jaar de voogdij het economisch eigendom kan terugkopen.”

  HEEL BELANGRIJK! Dit slaat op art. 6.1 van de koopovereenkomst van 27 juli 1989. De Stadsadvocaat (bij het beroepschrift tegen het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties van eind december 2019) en de Stichting Pepergasthuis kunnen in dit verband verwijzen naar het vertrouwensbeginsel uit het privaatrecht.

  Woningstichting Volkshuisvesting en haar rechtsopvolgers hadden op grond van dit citaat en deze koopovereenkomst nimmer het juridisch eigendom van het Pepergasthuis mogen overnemen. En helemaal niet van de Pepergasthuiskerk, waarvan een specifieke koopakte ontbreekt, omdat in 2002 Stad-Groninger restauratiestichtingen met elkaar zijn gefuseerd tot de Stichting Restauratie Rijksmonumenten Groningen. Bij het inlijven van deze restauratiestichting heeft de betrokken notaris met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gekeken naar de koopovereenkomst van 27 juli 1989. Idem dito bij latere fusies. Het gaat over notariële dwaling en wanprestatie. Het niet nakomen van de basale koopovereenkomst van 27 juli 1989. De kerk, de Peper, is door die fusies automatisch eigendom geworden van Woningstichting In en haar rechtsopvolger Woningstichting Lefier Groningen.

  Woningstichting Lefier ontvangt elk jaar € 13.000 aan huurinkomsten van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen. Voor de huur van de Pepergasthuiskerk, waarvoor nooit één gulden is betaald! Kassa!

  Zie: https://drimble.nl/bedrijf/groningen/k2065905/stichting-restauratie-rijksmonumenten-groningen.html

  Adres van deze nog levende stichting: Winschoterdiep 50 te Groningen. Een volledige dochter van Woningstichting Lefier Groningen.

  Citaat van deze website:

  “Informatie organisatiestructuur:

  Stichting Restauratie Rijksmonumenten Groningen is een dochter van Lefier Groningen. Dit bedrijf is gevestigd aan de Winschoterdiep 50 in Groningen (gemeente Groningen). Naast Stichting Restauratie Rijksmonumenten Groningen heeft Lefier Groningen nog 73 andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde dochterondernemingen in Nederland. Stichting Restauratie Rijksmonumenten Groningen is een dochter van Lefier Groningen en zit derhalve op niveau twee binnen de concernstructuur.” Einde citaat.

 2. het zijn allemaal criminelen woningbouwem is groot worden en niet meer aan oudere gebouwen of mensen denken als het geld maar binnen stroomt voor de rest zal het hun een rot zorg wezen !
  aanpakken dat tuig help de mensen maar die met ongedierte en schimmel zitten waar kinderen zoek worden maar dat boeit hun niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *