Raadsfracties willen gemeentelijk vuurwerkverbod ‘als minister nalaat maatregelen te treffen’

nieuws
Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De raadsfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student en Stad hebben het college van B&W dinsdag opgeroepen om volgend jaar de hele gemeente als vuurwerkvrije zone aan te merken, als het rijk nalaat om maatregelen te treffen tegen het afsteken van consumentenvuurwerk.

Daarnaast willen de fracties dat de gemeenteraad gaat lobbyen bij de minister om zo’n verbod zo snel mogelijk in te voeren. Als dit geen effect heeft, willen de fracties dat de raad onderzoekt wat de effecten zullen zijn als de hele gemeente wordt aangemerkt als vuurwerkvrije zone.

Het college van B&W lijkt hier niet geheel onwelwillend tegenover te staan. Burgemeester Koen Schuiling refereerde er aan in zijn nieuwjaarsspeech: “We leveren slag op slag. En het gaat niet goed. En dan de valse start in het nieuwe jaar van sommige politici: “u moet ook beter handhaven”. Met wie dan? vraag ik.”